پردازش دقیق قطعات مکانیکی

10 سال تجربه ساخت
banner123

سالات متداول

سالات متداول

س Fالات متداول

قیمت های شما چقدر است؟

ما با توجه به نقاشی های مشتریان نقل قول می کنیم.

آیا حداقل مقدار سفارش دارید؟

نه ، ما انواع مختلف و قطعات کوچک را می پذیریم ... مقدار می تواند 1 ، 2 ، 3 باشد

میخواهی با ما کار کنی؟